Behandeltechnieken

Hieronder worden de behandeltechnieken beschreven.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Voorbeelden daarvan zijn: nare ervaringen op medisch gebied, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere beschamende, pest- of verlieservaringen. Traumatische gebeurtenissen als verkeersongelukken en verkrachting. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is om de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Het is een techniek die snel werkt en dan ook na enkele sessies al zijn vruchten afwerpt.

Hoe gaat dat zo'n behandeling?

De therapeut laat u over die bewuste gebeurtenis vertellen en daarna stilstaan bij het beeld dat u nu het akeligst vindt. Terwijl u zich concentreert op dit beeld en wat u nu erbij denkt en voelt, wordt er nog iets anders gevraagd, dat kan zijn:

  • met de ogen de vingers van de therapeut volgen, die voor uw gezicht heen en weer bewegen;
  • luisteren naar geluidjes via een koptelefoon;
  • met de handen trommelen.

De techniek EFT (emotional freedom techniques) en TFT(thougt field therapy)

EFT en TFT zijn gebaseerd op de principes van acupunctuur. Het is een eenvoudige 'tap'- procedure, waarbij op de eindpunten van de energiemeridianen wordt geklopt, zodat deze energiestromen weer goed lopen, zonder daarbij gebruik te maken van naalden.

In tegenstelling tot andere energie-healing methodes betrekt de EFT en de TFT methode een emotioneel element bij het behandelingsproces, ervan uitgaand dat onopgeloste emotionele problemen, zowel fysieke als psychologische gevolgen kunnen hebben.

Negatieve emotionele ervaringen verstoren de energiemeridianen die door ons lichaam stromen. De fysieke veranderingen die wij ervaren bij storingen als angst of prikkelbaarheid, worden gekoppeld aan de herinnering van deze ervaring en hebben effect op de manier waarop wij de wereld om ons heen zien, totdat wij deze storing opheffen.

Met andere woorden, EFT en TFT kunnen er in korte tijd voor zorgen dat onze energiemeridianen, die door negatieve herinneringen verstoord waren, weer op de juiste manier door ons lichaam stromen en ervoor zorgen dat wij ons zowel fysiek als psychisch weer beter voelen.

 Praktijk Klooster
Groningerstraatweg 34
8921 TR Leeuwarden

Telefoon: 058 216 2171
E-mail: info@praktijk-klooster.nl

KVK: 01134041
Bank: NL59 RABO 0144796228