Kinder- en jeugdpsycholoog

Kinder- en jeugdpsycholoog

Iedereen kent in het leven gelukkige en ongelukkige periodes. Veel kinderen en jeugdigen zullen de ervaring hebben dat na een periode van tegenslag, somberheid, angsten of spanningen er langzaamaan weer betere tijden aanbreken. Soms kun je echter het gevoel krijgen dat de probleemsituatie niet verandert of zelfs groter wordt. De problemen beginnen invloed te krijgen op andere levensgebieden en je hebt het gevoel er zelf niet meer uit te komen.

Op zo'n moment kan het gewenst zijn om contact met een psycholoog op te nemen. Voor veel kinderen en jongeren is dit een moeilijke stap en juist daarom is het prettig als er na het nemen van deze beslissing snel, persoonlijk en professioneel hulp kan worden geboden.

Ook ouders die zich zorgen maken over hun kinderen kunnen met de kinder- en jeugdpsycholoog contact op nemen.

Toestemming voor onderzoek en/of behandeling:

Wanneer een kind jonger dan 16 jaar onderzocht of behandeld wordt, moeten beide gezaghebbende ouders hiervoor expliciet toestemming geven door het toestemmingsformulier te ondertekenen.

Ook als in geval van echtscheiding een kind (jonger dan 16 jaar) wordt aangemeld, wordt de aanmeldende ouder verplicht tijdens het intakegesprek een verklaring te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart de andere ouder volledig te zullen informeren over de aanmelding en behandeling van hun beider kind.

Meld je aan voor een intakegesprek.

Praktijk Klooster
Groningerstraatweg 34
8921 TR Leeuwarden

Telefoon: 058 216 2171
E-mail: info@praktijk-klooster.nl

KVK: 01134041
Bank: NL59 RABO 0144796228