Werkwijze en behandelingen

Werkwijze en behandelingen

Behandeling

Het is belangrijk dat mensen inzicht krijgen in hun problemen en dat zij de vaardigheid leren om er op eigen kracht mee om te kunnen gaan. Samen met de psycholoog wordt er gezocht naar het vergroten van deze mogelijkheden en vaardigheden, zodat in de toekomst de problemen mogelijk zelf opgelost kunnen worden. Een paar gesprekken zijn daarvoor vaak voldoende.Na het intakegesprek worden er samen met de psycholoog een of meer doelen vastgesteld waaraan gewerkt zal worden. Dat geeft meteen structuur aan de gesprekken. Doelen kunnen bijvoorbeeld gaan over het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het leren omgaan met gevoelens, met moeilijke situaties of het verwerven van nieuwe vaardigheden. Vervolgens wordt met de psycholoog besproken waaraan gewerkt moet worden om deze doelen daadwerkelijk te bereiken. Ook wordt samen afgesproken hoe vaak een consult plaats zal vinden. Vaak wordt er gewerkt met opdrachten die meegegeven worden. De opdrachten helpen om in het dagelijkse leven toe te passen wat er in de therapie is besproken en geleerd. Na een aantal consulten wordt er geëvalueerd of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Er wordt van de cliënt een actieve houding gevraagd, waarbij deze zelf verantwoordelijkheid draagt voor het bereiken van de doelen. De psychologische behandeling zal kort, positief en praktisch zijn.

Bij de behandeling kunnen er meerdere behandelingsmethodes worden gebruikt:

 • cliëntgerichte therapie
 • cognitieve gedragstherapie
 • familieopstellingen
 • gesprekstherapie
 • NLP
 • oplossingsgerichte therapie
 • psychodynamische therapie
 • systeemtherapie

Ik ben gespecialiseerd in behandeling van trauma's. Hiervoor worden de technieken EMDR, EFT en TFT gebruikt. Lees meer over deze behandeltechnieken.

Diagnostiek

Afhankelijk van de hulpvraag kan er individueel testonderzoek gedaan worden naar:

 • intelligentie
 • leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie
 • ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, PDD-NOS)

Met de SVR is een overeenkomst afgesloten voor ROM-meting en er is een kwaliteitsstatuut aanwezig.

Meld je aan voor een intakegesprek.

Praktijk Klooster
Groningerstraatweg 34
8921 TR Leeuwarden

Telefoon: 058 216 2171
E-mail: info@praktijk-klooster.nl

KVK: 01134041
Bank: NL59 RABO 0144796228